Įsibėgėja priėmimas į aukštąsias mokyklas: į ką svarbu atkreipti dėmesį šių ir ankstesnių metų abiturientams

abiturPamažu įsibėgėja priėmimas į aukštąsias mokyklas – stojantieji prašymus teikti gali iki liepos 24 d. Primename, į ką svarbu atsižvelgti visiems stojantiesiems.

Abiturientai, mokyklas baigsiantys šią vasarą ir norintys studijuoti universitetuose ar kolegijose, turi atitikti šiuos reikalavimus, kurie yra vienodi tiek stojantiesiems į valstybės finansuojamas, tiek nefinansuojamas vietas:

  • būti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (netaikoma stojantiesiems į menų studijas) ir stojančiojo laisvai pasirinktą;
  • trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei pagrindinis mokymosi pasiekimų lygis (36 balai), jei stojama į universitetines studijas, ir ne mažesnis nei patenkinamas (16 balų), jei stojama į kolegines studijas. Šie balai perskaičiuojami į konkursinį balą;
  • pasiekti mažiausią stojamąjį konkursinį balą, nustatytą pačių aukštųjų mokyklų.

Šiuos reikalavimus atitinkančių stojančiųjų mažiausias stojamasis konkursinis balas galėtų siekti bent 4,06 stojant į universitetus ir bent 2,4 stojant į kolegijas.

Šiemet bent 10 proc. valstybės finansuojamų vietų numatyta stojantiesiems per antrąją konkursinę eilę, skirtą jaunuoliams iš socialiai jautrios aplinkos. Šie stojantieji turi atitikti tokius pačius stojimo reikalavimus.

Ankstesnių metų abiturientams taikomi jų mokyklos baigimo metais galioję stojimo reikalavimai.

Pavyzdžiui, brandos atestatą įgijus pernai ir norint studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje reikia būti išlaikius bent tris valstybinius brandos egzaminus, taip pat turėti pakankamą penkių privalomų mokytis dalykų metinių pažymių vidurkį (ne mažiau kaip 7 stojant į universitetus ir ne mažiau kaip 6 stojant į kolegijas) bei atitikti aukštosios mokyklos nustatytą minimalų stojamąjį balą.

Ankstesnių metų abiturientams, stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas, reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir taip pat atitikti minimalų stojamąjį balą, kurį nustato pačios aukštosios mokyklos.

Savo konkursinį balą visi stojantieji gali pasiskaičiuoti LAMA BPO interneto svetainėje. O išsamius stojimo reikalavimus į kiekvieną aukštąją mokyklą galima rasti čia.

Įsimintinos datos

Stojimo į aukštąsias mokyklas prašymus LAMA BPO informacinėje sistemoje galima pateikti iki liepos 24 d. 12 val. Stojantieji kvietimų studijuoti sulauks iki liepos 31 d. 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas elektroniniu būdu vyks nuo liepos 31 d. 15 val. iki rugpjūčio 2 d. 16 val., o gyvai aukštosiose mokyklose – rugpjūčio 1–2 d. iki 16 val.

Papildomo priėmimo pirmasis etapas vyks rugpjūčio 5–8 d., o antrasis etapas – rugpjūčio 19–22 d.

Daugiau informacijos apie 2024 m. priėmimą į aukštąsias mokyklas galima rasti LAMA BPO interneto svetainėje.

ŠMSM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode