Kard. M. Czerny: šv. Edita ir su ja nukankintieji teišmeldžia taiką pasauliui

pasauliuiLenkijos Osvencimo basųjų karmeličių vienuolyne, esančiame šalia Aušvico mirties lagerio, antradienio rytą aukotomis Mišiomis buvo paminėtos šv. Editos Stein nužudymo 80-osios metinės ir šią dieną švenčiamas jos liturginis minėjimas. Mišioms vadovavo Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Michaelas Czerny.

Kas 10 metų Editos Stein mirties sukaktis ir liturginė šventė minimos iškilmingai. 2012 m. 70-ųjų metinių minėjimui vadovavo tuometinis Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris.

Iš Čekijos kilęs kardinolas Michaelas Czerny Mišių homilijoje prisipažino, kad su Editos Stein asmenybe ir pavyzdžiu jis susipažino Čikagos universitete studijuodamas Edmundą Husserlį, kurio studentė ir asistentė kitados buvo Edita Stein. Jos asmenybė jį patraukė ir dėl to, kad ir jo paties šeimos likimas labai panašus į Editos Stein likimą.

„Su Edita Stein mane sieja žydiška kilmė, katalikų tikėjimas, vienuoliškasis pašaukimas ir tam tikros paralelės tarp mano močiutės iš motinos pusės Annos ir Editos Stein likimo. Abi jos buvo maždaug to paties amžiaus ir panašiai baigė žemiškąjį gyvenimą“, – kalbėjo kardinolas. Uždaryta į Terezino lagerį, vėliau perkelta iš Aušvicą, kardinolo močiutė sulaukė karo pabaigos, tačiau serganti ir išsekinta ji mirė 1945 m. gegužės 21 d. Konclageriuose mirė ir du kardinolo dėdės.

„Atsimindamas savo šeimos istoriją, – sakė kardinolas, – aš jaučiuosi labai pagerbtas ir sujaudintas, kad galiu švęsti Editos Stein gimimo dangui 80-ąsias metines. Šiais metais jos minimos ypatingos aplinkybėmis. Turiu omenyje karą Ukrainoje ir daugybę kitų žiaurių karų, vykstančių įvairiose pasaulio dalyse.“

Atsimindami šventąją Editą, mano močiutę Anną, kartu su visais šešiais milijonais holokausto aukų, mes gedime ir prašome pasigailėjimo. Jų užtarimu meldžiame taikos Ukrainai ir pasauliui. Tegul tie, kurių asmeninė ir šeimos istorija yra susijusi tiek su žydų, tiek su krikščionių tikėjimu, skatina dialogą tarp žmonių ir tikybų, kad galėtume gyventi kaip broliai ir seserys mūsų bendruose namuose, meldė kardinolas. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode