Siūloma sudaryti palankesnes finansavimo sąlygas norintiems modernizuoti namų šildymo sistemas

sistemasAplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo pakeitimus, leisiančius padidinti gyvenamųjų pastatų šilumos punktų ir kitų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo mastą bei sumažinti gyventojų išlaidas už energiją.

„Mažosios renovacijos“ projektų finansavimas šiemet padidėjo iki 20 mln. eurų. Šios lėšos skirtos iš Klimato kaitos programos.

„Mažąja renovacija“ vadinamas elevatorinių šilumos punktų keitimas į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatizuotų šilumos punktų, negalinčių reguliuoti šilumos suvartojimo pastate priklausomai nuo lauko oro ir pastato šildomų patalpų temperatūrų pokyčio, atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas.

Aprašo projekte siūloma, kad subsidijos dydis būtų ne didesnis kaip 60 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei paramos gavėjai yra butų ir kitų patalpų savininkai. Jeigu paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius, subsidija būtų apskaičiuojama priklausomai nuo įmonės dydžio ir vietovės.

Subsidija būtų padidinama 10 procentinių punktų, jei planuojama elevatorinį šilumos punktą keisti į naują automatizuotą šilumos punktą.

100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų būtų kompensuojama nepasiturintiems gyventojams. Tokia subsidija būtų nustatoma vadovaujantis savivaldybės administracijos paskutinio šildymo sezono metu išduotomis pažymomis, kurios patvirtintų, kad daugiabučio namo buto ar kitos patalpos savininkas turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Jeigu paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius, siūloma, kad subsidija siektų iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra didelė įmonė, 40 proc. – jei vidutinė įmonė ir 50 proc. – jei maža arba labai maža įmonė.  

Subsidija būtų didinama 15 procentinių punktų, kai projektas vykdomas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose ir 5 procentiniais punktais – kai sostinės regione.

Įgyvendinus „mažosios renovacijos“ projektus daugiabučių gyventojai mažiau mokės už šildymą, bus sutaupyta energijos, sumažės anglies dvideginio išmetimas į aplinką.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo pataisų galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje iki birželio 26 d.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode